Skip to content

Надомест на нематеријална штета

Нематеријалната штета може да се надомести материјално со материјална сатисфакција односно со паричен надоместок или нематеријално со морална сатисфакција. Нематеријалната штета се надоместува преку судска постапка со тужба кога се повредени личните права на оштетениот, за која постапка судот носи…

Повеќе
Back To Top