Skip to content

Договор за доживотна издршка

Договор за доживотна издршка склучуваат давател на издршка и примател на издршка, при што давателот на издршката се обврзува да го издржува доживотно примателот на издршката (или некое трето лице), а примателот на издршката во надомест за издржувањето му го…

Повеќе
Back To Top