Skip to content

Одобрение за градба

Одобрение за градба е потребно за градење на секаков вид објект од нова градба, доградба, надградба, реконструкција или негова адаптација.…

Имотно-правни односи

Имотно-правните односи регулираат сопственост, поседување и права поврзани со имот, земјиште, лична сопственост и слично, за кои Сервисеа нуди комплетни…

Трговско и деловно право

Деловното право ги опфаќа договорните односи помеѓу лицата кои склучуваат некаков договор за заеднички интерес. Со трговското право  се регулира…

Правно советување

Голем број корисни информации ќе најдете директно на нашата страница. Доколку Вашиот проблем не е опфатен во објавените текстови или…

Наследно-правни односи

Со наследно-правните односи се уредуваат односите што настануваат по смртта на едно лице, како и односите за време на живот.…

Работни односи

Работните односи се регулирани со Законот за работни односи, со колективните договори, подзаконски регулативи од областа на работните односи како…

Back To Top