Skip to content

Сервисеа нуди услуга за дополнување на документација и завршување на постапката за приватизација на државно градежно земјиште на физички и правни лица кои се корисници на градежно земјиште, а имаат поднесено барање за приватизација во дадениот рок од 2011 до 2021 година.

Крајниот рок за поднесување барање за приватизација на градежно земјиште траеше до 31 декември 2021 година.

Back To Top