Skip to content

Деловното право ги опфаќа договорните односи помеѓу лицата кои склучуваат некаков договор за заеднички интерес.

Со трговското право  се регулира статусот на трговските друштва преку правни договори.

Сервисеа Ви нуди:

  • Подготвување и изработка на секаков вид на договори од помала вредност, како и состав на договори од поголема вредност во соработка со адвокат
  • Консултации и помош во прашања од областа на деловното и трговското право
Back To Top