Skip to content

Трговско право

Трговското право го регулира статусот на трговските друштва преку правни договори. Сервисеа Ви нуди: • Подготовка и изработка на документација…

Трговско и деловно право

Деловното право ги опфаќа договорните односи помеѓу лицата кои склучуваат некаков договор за заеднички интерес. Со трговското право  се регулира…

Back To Top