Skip to content

Деловното право ги опфаќа договорните односи помеѓу лицата кои склучуваат некаков договор за да остварат заеднички интерес.

Сервисеа Ви нуди:
• Изработка на секаков вид договори од помала вредност за потребите на клиентот, како и состав на договори од поголема вредност во соработка со адвокат
• Консултации и помош од областа на деловното право

Back To Top