Skip to content

Тендерски постапки

Тендер значи понуда со детален опис на услугата или производот и условите што мора да се исполнат за да се…

Back To Top