Skip to content
DSC00262

Консултант / Основач

Виктор Ванкоски е основач, управител и консултант во Сервисеа ДОО Охрид. Тој е одговорен за финанските и правни работи во фирмата. Како менаџер на Сервисеа ДОО Охрид, ја претставува фирмата и решава проблеми од граѓански, имотен и деловен карактер.

Виктор е магистер по право, којшто додипломските студии ги заврши на Правниот факултет при Универзитетот ,,Св.Климент Охридски” Битола, а титулата магистер по право ja стекна на Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” Скопје. Неговото работно искуство започна со студентски обуки и практиканство во основен суд како и адвокатски канцеларии, подоцна како правник во производствена компанија и член на Управен одбор во јавно претпријатие. Во мај 2020 година ја основа Сервисеа ДОО Охрид.

Познавања

Имотно-правни односи
Работни односи
Интелектуална сопственост
Деловни и договорни односи
Управни постапки
Back To Top