Skip to content

Запишување на недвижности

Запишување недвижности кои останале со незапишани права во катастарот Запишувањето се врши за недвижности што останале со незапишани права при систематското запишување, односно биле неизложени. За начинот на запишување и подетални информации околу постапката обратете се во Сервисеа. За да…

Повеќе
Back To Top