Skip to content

Осигурување во случај на невработеност

Во рамки на работниот однос вработените се задолжително осигурани во случај на невработеност. Брачен другар може да се осигура во случај на невработеност (државјанин на РСМ) на работа во друга држава.Права на осигурување во случај на невработеност се: паричен надоместок;подготовка…

Повеќе
Back To Top