Skip to content

Приватизација на градежно земјиште на физички лица со надомест

Градежното земјиште на кое постои право на користење на физички лица стекнато без надомест, може да се приватизира од државна сопственост во сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање надомест. Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на кое…

Повеќе
Back To Top