Skip to content

Трансфер на парични средства

Трансфер на парични средства од РСМ во друга земја и обратно Резидент е физичко лице кое е жител односно државјанин на РС Македонија. Нерезидент е физичко лице кое не е жител на РС Македонија, односно е жител на друга земја.…

Повеќе
Back To Top