Skip to content

Средства за издржување странец при престој во РСМ

Висината на потребните средства за издржување странец за период на престој во Република Северна Македонија, за негово враќање во државата од каде доаѓа или пак за транзит во трета држава ги определува Владата. Проценката на потребните средства за издржување се…

Повеќе
Back To Top