Skip to content

Права на работникот во вонредна состојба

Користење годишен одмор за време на вонредна состојба во државата За времетраење на вонредна состојба се применуваат одредбите од Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба. Работникот може да го користи…

Повеќе
Back To Top