Skip to content

Стекнување имот во вонбрачна заедница

Вонбрачните другари имотот што ќе го стекнат во вонбрачната заедница се смета за заеднички имот. Двајцата вонбрачни другари имаат право на сопственост на заедничкиот имот. Заедничкиот имот вонбрачните другари можат да го поделат спогодбено, со што истиот станува посебен имот.…

Повеќе
Back To Top