Skip to content

Приватизација на градежно земјиште на правни лица со надомест

Правни лица кои имаат стекнато право на користење на градежно земјиште без надомест, можат да го приватизираат од државна во сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање на надомест.

Услови за приватизација на правни лица со надомест се:

  • има право на сопственост на објект со правна основа кој бил во поранешна државна сопственост;
  • има право на сопственост на објект со правна основа со пренесено право на користење на градежното земјиште;
  • има право на сопственост на објект по основ на приватизација на правни лица во општествена и државна сопственост.

Извор: Закон за приватизација и закуп
на градежно земјиште во државна сопственост
www.uslugi.gov.mk

За водење и спроведување на целокупната постапка за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, обратете се во  Сервисеа.

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top