Skip to content

Што е потребно за отпочнување на оставинска постапка?

Кога некое лице ќе почине, наследникот или наследниците треба да го пријават починатиот во матичната служба во општината во која имал последно живеалиште. Прво, се составува смртовница врз основа на податоците кои ги пополнува некој од наследниците за тоа кои…

Повеќе

Права и обврски за време на штрајк

Право на штрајк имаат синдикатот и неговите здруженија со цел заштита на економските и социјалните права од работниот однос на своите членови (согласно закон). Учеството во штрајк и неговото огранизирање согласно законот и колективниот договор не претставува повреда на договорот…

Повеќе

Недела неработен ден?

Недела е неработен ден од 1-ви јануари 2022 година, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи. Исклучок има во одредени дејности недела да биде работен ден, а ден за неделен одмор да биде друг ден во…

Повеќе

Задолжително поседување на зимска опрема

Во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително е поседување на зимска опрема согласно одредбите од Правилникот за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедносно…

Повеќе
Back To Top